ျဖဴျဖဴေထြးကို သေဘာက်လြန္းလို႔ ရင္ဘက္ေပၚမွာတက္တူးထိုးထားတယ္ ဘႀကီးကဖုန္းမေပးရင္လည္း ရင္ဘက္ကတက္တူးပံုကိုၾကည့္ေနရရင္ျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့ ကိုေဇာ္လြင္ဦး။

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *