ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအသစ္(၁၁)ဦးခန႔္အပ္လိုက္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး သတင္းထုတ္ျပန္

0
282

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအသစ္(၁၁)ဦးခန႔္အပ္
——————–
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန(၁၁)ခုရဲ႕ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေတြကို အသစ္ခန႔္အပ္လိုက္တယ္လို႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအျဖစ္ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္၊

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအျဖစ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစိုးထြဋ္၊

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမထြန္းဦး၊

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအျဖစ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးထြန္းထြန္းေနာင္၊

Chief Senior General Min Aung Hlaing, commander in chief of the Myanmar armed forces, inspects troops during a ceremony to mark the 71st Armed Forces Day in Myanmar’s capital Naypyidaw on March 27, 2016. / AFP / YE AUNG THU (Photo credit should read YE AUNG THU/AFP/Getty Images)

စီမံကိန္း၊ဘ႑ာေရးႏွင့္စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအျဖစ္ ဦးဝင္းရွိန္၊

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအျဖစ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး၊

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအျဖစ္ ဦးကိုကိုႏိုင္၊

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအျဖစ္ ဦးခ်စ္ႏိုင္၊

သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအျဖစ္ ဦးကိုကို၊ အလုပ္သမား၊

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအျဖစ္ ဦးျမင့္ႀကိဳင္နဲ႔ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအျဖစ္ ေဒါက္တာသက္ခိုင္ဝင္းတို႔ကို ခန႔္အပ္တာဝန္ေပးလိုက္တယ္လို႔ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။