ပါတီနဲ႔ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာေတြကို တင္ျပသြားမယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ လက္ရွိသုံးစြဲေနတဲ့ Facebook Account အျပင္ ေနာက္ထပ္ Pageတစ္ခုကို ထပ္မံဖြင့္လွစ္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။  လက္ရွိအသုံးျပဳေနတဲ့ Facebook Account ကေနေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အသစ္ဖြင့္မယ့္ Facebook Pageမွာေတာ့ ပါတီနဲ႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြကို တင္ျပသြားမယ္လို႔ ေရးသားေဖာ္ျပထားပါတယ္။

“ယခု လဆန္းကစၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းဥပေဒေတြအရ၊ကြၽန္မ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တာဝန္ေတြ ျပန္လည္ ထမ္းေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ Facebook page တစ္ခု ဖြင့္ဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္။ ပါတီကိစၥေတြ၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္ ၿပီး ျပည္သူမ်ားနဲ႔ဆက္သြယ္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္”လို႔ အတိုင္ပင္ခံက ေရးသားအသိေပးခဲ့ပါတယ္။

အတိုင္ပင္ခံ လက္ရွိ အသုံးျပဳေနတဲ့ Facebook Account က ကိုဗစ္ကာလအတြင္းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္က လုပ္ေဆာင္ေနတာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူေတြနဲ႔ က်ယ္ က်ယ္ျပန႔္ ျပန႔္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေအာင္ ဖြင့္လွစ္အသုံးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအသုံးျပဳေနတဲ့ Facebook Account ကိုေတာ့ ဧၿပီလ(၁)ရက္ေန႔ ကစတင္အသုံးျပဳခဲ့တာပါ။

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *