စစ္အာဏာရွင္လက္ေအာက္ တာဝန္မထမ္းေဆာင္ခ်င္တဲ့ ရဲေလးဦး CDM လုပ္

0
172

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာ ဆက္လက္တာဝန္ မထမ္းေဆာင္ခ်င္ေတာ့တဲ့အတြက္ အမွတ္ ၁၈ လုံၿခဳံေရးရဲတပ္ဖြဲ႕ခြဲက ဒုရဲအုပ္ တစ္ေယာက္နဲ႔ ရဲတပ္သား သုံးေယာက္တို႔ဟာ CDM လုပ္တဲ့အေနနဲ႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔ကစၿပီး စခန္းကထြက္လာတယ္လို႔ RFA ကို ဆက္သြယ္ေျပာၾကားလာပါတယ္။

သူတို႔ဟာ စခန္းကထြက္လာခ်ိန္မွာ လက္နက္ပစၥည္းေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းေတြလည္း မယူေဆာင္လာဘူးဆိုတဲ့ အသိေပးမႈကိုလည္း ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳဖို႔ တင္ျပတဲ့ အေၾကာင္းၾကားစာမွာ ေရးသားထားတာေတြ႕ရပါတယ္။