ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတြင္ အသက္အ႐ြယ္သည္ အဓိကမက်ေၾကာင္း သက္ေသျပသြားခဲ့တဲ့ ၃၁ႏွစ္အ႐ြယ္ေကာင္ေလးႏွင့္ အသက္၉၁ႏွစ္အ႐ြယ္ အဖြားတို႔၏ ခိုင္ၿမဲေသာအခ်စ္

0
366

လူသားတိုင္းတြင္ ခ်စ္တတ္ေသာ ႏွလုံးသားေလးတစ္ခုရွိၾကၿပီး ထိုႏွလုံးသားေလးေၾကာင့္ပင္ ေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္း ဝမ္းနည္းျခင္း ပူေဆြးျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစျခင္းျဖစ္သည္။

လူသားအခ်ိဳ႕သည္ တစ္ခါတစ္ရံေသာ အခ်ိန္ကာလကာေတာ့ အခ်စ္ကို ထိေတြ႕ဖူးခဲ့ၾကေပသည္။အခ်ိဳ႕သည္ အခ်စ္ကို ရင္ထဲတြင္ ျဖစ္ေပၚခံစားေနၾကရေသာ္လည္း အသက္အ႐ြယ္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း အေၾကာင္းတစ္ခုေၾကာင့္လည္းေကာင္း ေရွ႕ဆက္မတိုးဘဲ ခ်စ္ေနရရွာသည္။

ယခုတြင္ေတာ့ အခ်စ္တစ္ခုကို ပုံေဖာ္ဖန္တီးရန္အတြက္ အသက္အ႐ြယ္သည္ အေရးမႀကီးေၾကာင္းကို အီတလီမွ စုံတြဲတစ္တြဲက သက္ေသျပသႏိုင္ခဲ့ေပသည္။

သူတို႔စုံတြဲႏွစ္သည္ အသက္အ႐ြယ္အားျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္း၆၀ပင္ ကြားျခားလွသည္။ေကာင္ေလးျဖစ္သူသည္ အသက္၃၁ႏွစ္အ႐ြယ္သာ ရွိေသးၿပီး ေကာင္မေလးျဖစ္သူသည္ အသက္၉၁ႏွစ္ပင္ရွိေပသည္။

သူတို႔ႏွစ္ဦးသည္ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ နားလည္မႈရွိၾကၿပီး အမွန္တကယ္ပင္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးၾကေပသည္။