ကုလလုံၿခဳံေရးေကာင္စီမွာ ျမန္မာစစ္အာဏာသိမ္းမႈကို ရႈတ္ခ်တဲ့ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ဖို႔ တ႐ုတ္ၾကားဝင္ကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ သေဘာမတူႏိုင္ခဲ့

0
304

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္အာဏာသိမ္းတာကို ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရးေကာင္စီက ကန္႔ကြက္ရႈတ္ခ်တဲ့ ပူးေပါင္းေၾကညာခ်က္ထုတ္ဖို႔ ေတာင္းဆိုတာကို တ႐ုတ္ရဲ႕ ၾကားဝင္ကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ သေဘာမတူႏိုင္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီသတင္းနဲ႔အတူ ေနာက္ဆုံးသိရသမွ်သတင္းမ်ား တိုက္႐ိုက္တင္ဆက္မႈ

ကုလလုံၿခဳံေရးေကာင္စီမွာ ျမန္မာစစ္အာဏာသိမ္းမႈကို ရႈတ္ခ်တဲ့ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ဖို႔ သေဘာမတူႏိုင္ခဲ့

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္အာဏာသိမ္းတာကို ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရးေကာင္စီက ကန္႔ကြက္ရႈတ္ခ်တဲ့ ပူးေပါင္းေၾကညာခ်က္ ထုတ္ဖို႔ ေတာင္းဆိုတာကို တ႐ုတ္ရဲ႕ ၾကားဝင္ကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ သေဘာမတူႏိုင္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥ ခရစ္စတီးနား ရွရာနာ ဘူဂနာက စစ္တပ္ရဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို ရႈတ္ခ်ၿပီး ဒီမိုကေရစီျဖစ္စဥ္ကို ေထာက္ခံဖို႔ တိုက္တြန္းထားခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာ စစ္တပ္ရဲ႕ အာဏာသိမ္းယူမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္မွာ ကုလသမဂၢ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီမွာ အေရးေပၚ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ က်င္းပသြားမယ္လို႔ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒ေနရာ ရယူထားတဲ့ ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံက ေျပာၾကားထားပါတယ္။